Johan Creten | Bestiarium | musée La Piscine, Roubaix

12
mrt 2022
29
mei 2022

for english scroll down

Johan Creten (geboren in 1963) draagt als meesterkunstenaar bij tot de vernieuwing van de ceramiekkunst en wordt internationaal erkend om zijn werken – terracotta met email of dromerige bronscreaties – die een onrustwekkende vreemdheid uitstralen en spelen met een gezichtsstoornis die onze voorstellingen en gemeenplaatsen aantast. Voor de tentoonstelling in Roubaix, in partnership met galerij Almine Rech, brengt de kunstenaar niet alleen twee emblematische werken van zijn carrière – C’est dans ma nature (2001) en De Vleermuis (2015-2019), een metaforisch bas-reliëf en een monumentale fontein in de vorm van een vleermuis – maar ook een nooit eerder getoond geheel van zeventien beesten van ceramiek (Beasts): een everzwijn dat in bloederige modder vastgelijmd is, een vlieg die als een lijk in ontbinding lijkt te slapen, of nog, een pelikaan versteend door een onpeilbare triestheid. Het bestiarium is nooit naturalistisch, maar symbolisch, elk dier verwijst naar het ontastbare, ergens tussen verslagenheid en verlatenheid, impuls en melancholie. Dit zijn geen stillevens, want alles is levend en wel, alles stuwt en beeft. Deze schijnbaar naïeve beesten verwijzen naar de politieke dikte van een wereld van conflicten, van strijd en berusting, maar ook van vreugde, troost en hoop. Want als de mens een politiek dier is, dan is de wereld een prachtig schouwtoneel van de wreedheid …

Wetenschappelijk commissariaat: Colin Lemoine
Algemeen commissariaat: Sylvette Botella-Gaudichon
Catalogus uitgegeven door Gallimard ter gelegenheid van de tentoonstelling

De scenografie werd gerealiseerd dankzij de gulle medewerking van verven Flamant, verdeeld door Tollens.

ENGLISH

A major protagonist in the revival of ceramics, Johan Creten (born in 1963) is an artist known around the world for his works which, whether glazed terracotta or musings in bronze, depict an unsettling strangeness and play with impaired vision, manhandle our representations and popular beliefs. For the exhibition in Roubaix, designed in partnership with the Almine Rech gallery, the artist will present, in addition to two emblematic works from his career – C’est dans ma nature (2001) and De Vleermuis (2015-2019), a metamorphic bas-relief and a monumental fountain in the form of a bat, – an unusual set of seventeen ceramic animals (Beasts). A wild boar stuck in a bloody mire, a fly asleep like a cadaver tomb or a pelican petrified by unfathomable sadness: the bestiary is never naturalistic but symbolic, with each animal a sign of the ethereal, between desolation and abandonment, impulse and melancholy. No still lifes here: everything is alive, everything pulses and everything trembles. These faux-naïf beasts recount the political substance of a world made of conflict, struggle and resignation, but also of joy, consolation and hope. For if man is a political animal, the world is a splendid theatre of cruelty…

Artikel van Gwennaëlle Gribaumont in Collect nr 514, maart 2022

© Galerie Transit 2024 – Webdesign Webit
Privacy | Cookiebeleid