Wouter Feyaerts | heartbeatbox

11
mei 2024
23
mei 2024

Wouter Feyaerts | heartbeatbox

Water to the sea
Salt on the wound
And a bassline for the heart

Galerie Transit participates in ANTWERP ART WEEKEND, 16 – 19.05.2024
ADDRESS: Conscienceplein 20, 2000 Antwerp

The exhibition will be open from 11.05 until 23.05, every day, except Monday & Tuesday, 12 am – 6 pm

Water naar de zee 
Zout op de wonde 
En een baslijn voor het hart 

installatie / tentoonstelling met sculpturen en collages van wouter feyaerts

Meer duiding:
De tentoonstelling ‘heartbeat box‘ biedt een verkenning van troost en gewoonheid. Feyaerts creëert met deze tentoonstelling een boeiende reis door een landschap van emoties. De kunstenaar heeft alledaagse materialen omgevormd tot monumenten van rust en reflectie, waardoor zelfs het meest gewone object een bron van comfort wordt. Hij weet de pijnlijke aspecten van het leven te vangen en transformeert ze tot beelden die zowel confronterend als helend zijn. Het is alsof hij water naar de zee brengt, waarbij hij de rauwe realiteit van winnen en verliezen onder ogen ziet en tegelijkertijd een bron van hoop biedt.
Zijn sculpturen roepen een gevoel van vergankelijkheid op, maar tegelijkertijd ook van veerkracht en vernieuwing. Elk stuk in deze wonderkamer van emoties vertelt een verhaal van verlies en ontdekking, van afscheid nemen en opnieuw beginnen.
Al met al biedt “En een Baslijn voor het Hart” een diepgaande en toch toegankelijke ervaring voor bezoekers van alle achtergronden. Feyaerts slaagt erin om de complexiteit van het menselijk bestaan te vangen in sculpturen die zowel esthetisch als emotioneel bevredigend zijn. Deze tentoonstelling is een uitnodiging om even stil te staan bij het alledaagse en de schoonheid te vinden in de meest onverwachte plaatsen.

More info in english:
The exhibition offers an exploration of comfort and ordinariness. With this exhibition, Feyaerts creates a fascinating journey through a landscape of emotions. The artist has transformed everyday materials into monuments of tranquility and reflection, turning even the most ordinary object into a source of comfort. He knows how to capture the painful aspects of life and transforms them into images that are both confrontational and healing. It’s as if he brings water to the sea, facing the raw reality of winning and losing while offering a source of hope.
His sculptures evoke a sense of transience, but at the same time also of resilience and renewal. Each piece in this wonder chamber of emotions tells a story of loss and discovery, of saying goodbye and starting over.
All in all, “heartbeat box” offers a profound yet accessible experience for visitors of all backgrounds. Feyaerts succeeds in capturing the complexity of human existence in sculptures that are both aesthetically and emotionally satisfying. This exhibition is an invitation to take a moment to reflect on the everyday and find beauty in the most unexpected places.

© Galerie Transit 2024 – Webdesign Webit
Privacy | Cookiebeleid