Terug naar overzicht

Arne Bastien

Arne Bastien’s work shows a hostile attitude towards the image. In his paintings the subject is always a field of tension, an activity, a disturbance or a division. The gaze is set in motion by these disturbances. By focusing on different points, through compositional splits and a sometimes slow and then rhythmic, nervous brushwork, it becomes impossible to reduce the work to a manageable, consumable image. The gripping gaze is discarded and a binding look takes over.
The unfinished, the doubt, the brutal search and an intelligent resistance to the reducing effect of images, produce an extremely fascinating and necessarily heterogeneous oeuvre.
Vincent Geyskens, 2019

Available works

Het werk van Arne Bastien toont een vijandige houding ten aanzien van het beeld. In zijn schilderijen is het onderwerp altijd een spanningsveld, een activiteit, een storing of een splitsing. De blik wordt door deze storingen in beweging gebracht. Door op verschillende punten scherp te stellen, door compositorische splitsingen en een soms trage dan weer ritmische, nerveuze penseelvoering, wordt het onmogelijk het werk terug te brengen tot een beheersbaar, consumeerbaar beeld. De grijpende blik wordt afgelegd en een bindend kijken neemt over.
Het onaffe, de twijfel, het brutale zoeken en een intelligente weerstand tegen de reducerende werking van beelden, produceren een uitermate boeiend en noodzakelijk heterogeen oeuvre.
Vincent Geyskens, 2019

© Galerie Transit 2021 – Webdesign Webit
Privacy | Cookiebeleid