The Siren's Song | Nikita Kadan

30
mrt 2024
28
apr 2024

Open: vrijdag, zaterdag en zondag 14 – 18 uur of na afspraak

Nikita Kadan, 2024, Siren, oil on canvas, 90 x 120 cm

De tentoonstelling ‘Siren’s Song’ bevat tien nieuwe schilderijen met motieven van sirenes, oorlogsruïnes en oude Griekse voorwerpen uit Oekraïense musea, geplunderd door het Russische leger tijdens de bezetting. Het bijna elke dag luisteren naar de sirene (luchtalarm) in Kyiv inspireerde mij om sirenes letterlijk af te beelden – voornamelijk als stenen sculpturen van Griekse en Romeinse oorsprong. Ook schilder ik ruïnes – de lens van het beeld van een ‘romantische ruïne’ creëert de ’therapeutische’ afstand tot oorlogspuin, dat in veel Oekraïense steden een gebruikelijk onderdeel van de omgeving werd. De kust van de Zwarte Zee was de plaats waar in VII-V v.Chr. Griekse koloniën werden gesticht. Nu wordt een groot deel van dit gebied bezet door de Russische Federatie, evenals andere Zuid-Oekraïense steden, waar musea veel Griekse oudheden koesteren. Geroofde musea in Zuid-Oekraïne werden een van de verschrikkelijke symbolen van aanhoudende oorlog. Toen ik onlangs een boek opensloeg ‘Griekse en Romeinse kunst in Oekraïense musea’, gepubliceerd in de jaren tachtig in Sovjet-Oekraïne, het boek dat toebehoort aan mijn ouders en dat ik me herinner sinds mijn kindertijd, realiseerde ik me dat het onlangs is veranderd in een uitgebreide catalogus van geroofde museumcollecties. Dit boek werd een nieuwe bron voor mijn werk.


The show ‘Siren’s Song’ should include ten new paintings with motifs of sirens, war ruins and ancient Greek items from Ukrainian museums, looted by Russian army during occupation. Listening to the siren (air raid alarm) almost every day in Kyiv inspired me to literally depict sirens – mainly as stone sculptures of Greek and Roman origin. Also I paint ruins – the lens of ‘romantic ruin’ image creates the ’therapeutic’ distance towards war rubble, which became a usual part of the environment in many Ukrainian cities. The Black sea cost was the place where Greek colonies were created in VII–V BC. Now a big part of this territory is occupied by Russian Federation, as well as other Southern Ukrainian cities, where museums treasured many Greek antiquities. Looted museums of Southern Ukraine became one of terrible symbols of ongoing war. When I recently opened a book ‘Greek and Roman Art in Ukrainian museums’, published in 1980s in Soviet Ukraine, the book which belongs to my parents and which I remember since childhood, I realised that it recently turned into a comprehensive catalogue of looted museum items. This book became one more source for my work.

Nikita Kadan, The Siren, 2024, oil on canvas, 90 x 120 cm [fragment]
© Galerie Transit 2024 – Webdesign Webit
Privacy | Cookiebeleid