Terug naar overzicht

Thomas Raat

°1979, Leiderdorp (NL)

Dutch artist Thomas Raat’s work is playful and highly critical, often using estab-lished works of art as starting points for his modification and regeneration. In his current exhibition ‘MUMU: Malice and Misunderstanding’ at SPACE, his thoughtful re-assessment of well known works by Barnett Newman, Mondrian and de Kooning/Rauschenberg reviews these works as symbols of Modernism heavy with years of critical thought bearing upon them. Here Raat discusses the exhibition and its distinctive feature as having been made on-site and with an implicit expectation of its viewers in the particular viewing space.
Sceptical about the possibility of creating a new work of art, Raat draws on art history for his works. The artist is the one who can manipulate the meaning of images from the past and at best give them new life. Raat’s works ask questions about the interpretation of a work of art: what motivations an artist has to make a work of art and how the public receives that work of art. This field of tension in which works are created, given meaning, become famous, change meaning or even are destroyed is his terrain.

ECHOES, 2023

NL for english scroll down …
Galerie Transit presenteert met trots de nieuwe tentoonstelling Echoes van de Nederlandse kunstenaar Thomas Raat. De tentoonstelling loopt van 22 oktober tot 10 december 2023 en toont een selectie recente schilderijen en sculpturen die voortbouwen op Raats onderzoek naar de verspreiding van de modernistische beeldtaal en de versplintering van het oorspronkelijke ideaal. Al meer dan 10 jaar onderzoekt Raat hoe radicale kunststromingen in de 20e eeuw de vormgeving van onze alledaagse omgeving hebben beïnvloed. In het werk van Raat worden de echo’s uit het recente verleden echter getransformeerd naar een alternatieve realiteit.

De ruimtelijke werken in de tentoonstelling combineren bijvoorbeeld de uiterlijke kenmerken van elektriciteitskastjes – vaak in de openbare ruimte te vinden en bedekt met reclameposters – met het idee van een monument; een structuur ontworpen ter herinnering en contemplatie. De werken spelen in op de eigenzinnige relatie tussen vorm en functie en benadrukken daarmee de ambiguïteit van het kunstwerk zelf.

Daarnaast presenteert Echoes ook een nieuwe serie schilderijen gebaseerd op het ‘image icon’, het beeldmerk dat het ontbreken van een afbeelding in een digitale omgeving weergeeft. Raat isoleert het digitale beeld – een schematische weergave van een berglandschap – om het vervolgens terug te plaatsen in de fysieke wereld, waarbij de zon die het landschap mede definieert niet is geschilderd maar uit het doek gesneden is. Op deze manier speelt Raat met de visuele codering van wat ons omringt, waaruit nieuwe relaties ontstaan tussen creatie, originaliteit, functionaliteit en betekenis.

ENGLISH
Galerie Transit is proud to present the new exhibition Echoes by Dutch artist Thomas Raat. Running from Oct. 22 to Dec. 10, 2023, the exhibition features a selection of recent paintings and sculptures that build on Raat’s research into the diffusion of modernist imagery and the fragmentation of its original ideal. For more than 10 years, Raat has examined how radical art movements in the 20th century have influenced the design of our everyday environment. In Raat’s work, however, the echoes of the recent past are being transformed into an alternative reality.

The sculptural works in the exhibition for example, combine the external features of electricity cabinets – often found in public spaces and covered with advertising posters – with the notion of a monument; a structure designed for remembrance and contemplation. The works play on the idiosyncratic relationship between form and function and underline the ambiguity of the artwork itself.

In addition, Echoes also presents a new series of paintings based on the “image icon,” the pictorial symbol that indicates the absence of an image in a digital environment. Raat isolates the digital image – a depiction of a mountain landscape – and then puts it back into the physical world, in which the sun that helps to define the landscape is not painted but cut out of the canvas. In this sense, Raat plays with the visual coding of what surrounds us, from which new relationships emerge between creation, originality, functionality and meaning.

Thomas Raat (Leiden 1979) lives and works in Amsterdam. He graduated from the Royal Academy of Art in The Hague in 2001 and completed a working period at Delfina Studio Program in London, 2005 and the Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam, 2012. He was awarded the Royal Award for Contemporary Painting in both 2003 and 2004. His work has been exhibited internationally at venues including Schunck* (Heerlen), Dover Street Market (Beijing), The Armory show (New York), Stedelijk Museum de Lakenhal (Leiden), ANDOR Gallery (London), Stigter van Doesburg (Amsterdam) Juliette Jongma (Amsterdam), P/////AKT (Amsterdam) and Galerie Transit (Mechelen).

Image Icon nrs 1 – 6, 2023, acrylics on linnen, artist frame, 52,5 x 72,5 cm, € 4.100

Works 2006 – 2010

© Galerie Transit 2024 – Webdesign Webit
Privacy | Cookiebeleid